Щенки помет П-2, дата рождения 22 ноября 2019

отец:                                                                                                                                            

Ясон Пахра Магнифика

Юный Чемпион России

Юный Чемпион РКФ

Кандидат в Чемпионы России

мать:

Olga de la Pampita

Чемпион России                                                                                       

____________________________________________________________________________________________

 

Puppies Litter P2. Date of birth 22 November 2019

father:                                                                                                         

Yason Pakhra Magnifika

Junior Champion of Russia

Junior Champion of Russian Kennel Club

Candidate to Champion of Russia

mother:

Olga de la Pampita

Champion of Russia

Yason Pakhra Magnifika
Olga de la Pampita
Litter 2P pedigree
Pakhra Magnifika litter 2-P male Red

Pakhra Magnifika litter 2-P male Red

Pakhra Magnifika litter 2-P male Red

Pakhra Magnifika litter 2-P male Red

Pakhra Magnifika litter 2-P male Beige

Pakhra Magnifika litter 2-P male Beige

Pakhra Magnifika litter 2-P male Beige

Pakhra Magnifika litter 2-P male Beige

Pakhra Magnifika litter 2-P male Yellow

Pakhra Magnifika litter 2-P male Yellow

Pakhra Magnifika litter 2-P male Yellow

Pakhra Magnifika litter 2-P male Yellow

Pakhra Magnifika litter 2-P male Green

Pakhra Magnifika litter 2-P male Green

Pakhra Magnifika litter 2-P male Green

Pakhra Magnifika litter 2-P male Green

Pakhra Magnifika litter 2-P male Orange

Pakhra Magnifika litter 2-P male Orange

Pakhra Magnifika litter 2-P male Orange

Pakhra Magnifika litter 2-P male Orange

Pakhra Magnifika litter 2-P male patch o

Pakhra Magnifika litter 2-P male patch o

Pakhra Magnifika litter 2-P male Navy

Pakhra Magnifika litter 2-P male Navy

Pakhra Magnifika litter 2-P male Navy

Pakhra Magnifika litter 2-P male Navy

Pakhra Magnifika litter 2-P male Black

Pakhra Magnifika litter 2-P male Black

Pakhra Magnifika litter 2-P male Black

Pakhra Magnifika litter 2-P male Black

Pakhra Magnifika litter 2-P female

Pakhra Magnifika litter 2-P female

Pakhra Magnifika litter 2-P female

Pakhra Magnifika litter 2-P female

Pakhra Magnifika litter 2-P Red collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Red collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Red collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Red collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Red collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Red collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Navy collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Navy collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Navy collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Navy collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Navy collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Navy collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Patch on ear

Pakhra Magnifika litter 2-P Patch on ear

Pakhra Magnifika litter 2-P Patch on ear

Pakhra Magnifika litter 2-P Patch on ear

Pakhra Magnifika litter 2-P Patch on ear

Pakhra Magnifika litter 2-P Patch on ear

Pakhra Magnifika litter 2-P Green collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Green collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Green collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Green collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Green collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Green collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Cherry colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Cherry colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Cherry colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Cherry colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Cherry colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Cherry colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Orange colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Orange colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Orange colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Orange colla

Pakhra Magnifika litter 2-P Blue collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Blue collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Blue collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Blue collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Blue collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Blue collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Black collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Black collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Black collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Black collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Black collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Black collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Beige collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Beige collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Beige collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Beige collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Beige collar

Pakhra Magnifika litter 2-P Beige collar

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P

Pakhra Magnifika litter 2-P